Chrámový sbor Bratřejov********  STRÁNKY CHRÁMOVÉHO SBORU BRATŘEJOV  *******

počítadlo.abz.cz
OH, HAPPY DAY a další videa ...

CHRÁMOVÝ SBOR NA ČT24   (přejdi kurzorem na čas 27 minut od začátku pořadu)


FOTOGALERIE:

SETKÁNÍ SBORŮ 2017

POUŤ DO POZDĚCHOVA 2017_

POUŤ DO POZDĚCHOVA 2015_

70. VÝROČÍ CHRÁMOVÉHO SBORU BRATŘEJOV 2014

VÁNOČNÍ KONCERT 2016

EKUMENICKÁ ZABÍJAČKA

POUŤ DO POZDĚCHOVA 2010_

POUŤ DO POZDĚCHOVA 2012_

POUŤ DO JASENNÉ

POUŤ DO VYSOKÉHO POLE

NOC BUBNŮ


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - VZKAZY:    Zde můžete napsat své vzkazyZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU BRATŘEJOV


Chrámový smíšený sbor v Bratřejově vznikl v katolickém spolku "Naše domovina" v roce 1944. Členové sboru zpívali nejdříve při divadelních představeních v budově Domoviny (Orlovny), a také při slavnostních příležitostech farnosti. Jednalo se o pouti, slavnosti Božího těla, Vánoc a Velikonoc. Ženská část sboru zpívala pak i při svatbách a pohřbech.

Vzpomeňme první členy sboru. Mezi ženami: Anežka Adamušková, Ludmila Sochorová - provdaná Světlíková z Chrámečného, Anastázie Pastorčáková, Antonie Štalmachová. Mezi muži: Josef Zicha - Majdalenin, František Hejtmánek - krejčí, Petr Sochora a Alois Černý.
Sbor se rozrůstal a měl 30 až 32 členů. Další členové byli: Anastazie Zádrapová, Františka Zádrapová, Anežka Baroňová, Ludmila Baroňová, Františka Juráňová, Marie Straková, Aloisie Chromčáková, Terezie Tomšů, Lidka z fáry, Marie Černá, Ludmila Tkadlecová, Jarmila Štalmachová, Anna Krčková. Z mužů pak: Cyril Straka, Cyril Krček, Chromčák Antonín, Jan a František, Karel Galetka.
Vedoucím sboru byl pan Antonín Tomšů - varhaník. Určitou dobu vedl sbor i pan učitel Ševeček, který bydlel v podnájmu u Antonína Chromčáka v ulici, čp. 182.
Sbor zpíval vždy čtyřhlasně. Hlavní sólisté sboru byli: Antónie Štalmachová a Petr Sochora. Zkoušky probíhaly v budově Domoviny při doprovodu klavíru, na který hrál vedoucí souboru.
V roce 1949 byla činnost spolku a Orla komunisty zakázána. Divadelní soubor i pěvecký sbor musel svou činnost ukončit. Divadlo bohužel zaniklo, ale sbor se přesunul o kousek výš do budovy kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Budova "Domoviny" byla znárodněna a majitelem se stal Národní výbor v Bratřejově. Tento ji pronajal TJ Sokol Bratřejov a následně prodal JZD Podhájí, které zde vyrábělo startéry. Nyní je budova v soukromém vlastnictví. Podmínky pro zkoušky byly značně omezené. Sbor se zúžil jenom na ženskou část. Společně se zpívalo jenom o vánočních svátcích. V létě se zkoušelo v kostele a v zimě pak v místnosti spořitelny na faře, ale většinou v bytě varhaníka u Tomšů, kde se z " Domoviny" přestěhoval klavír a z fary harmonium. V této době a dlouhá léta následující nevedl sbor žádný dirigent. Varhaník zpěv naučil, při hraní na varhany dal pokyn hlavou a sbor začal zpívat. Dirigoval jenom při pohřbech na hřbitově.

Velký obrat a rozmach sboru nastal v roce 1974, kdy přišel do farnosti salesiánský kněz, Otec Oldřich Vinklárek. Zkoušky probíhaly v budově fary pod jeho vedením. Dobrý muzikant a pedagog vnesl novou jiskru a elán. Rovněž podchytil děti a v roce 1976 se u něj začala učit hrát na harmonium odhodlaná dívenka Maruška Černá. Píle a dobrý učitel způsobili, že již v roce 1979 hrávala v kostele při májových bohoslužbách.
Ve sboru se začaly objevovat nové tváře: Veronika Hejtmánková, Ludmila Baránková, Marie Černá, Ludmila Sochorová, Františka Králová, Jarmila Chromčáková, Karla Tomšů, Alena Komínová, Marie Pastorčáková st., Jana Straková. Z mužů pak Jaroslav Zahradník, František Chromčák, Miroslav Adamuška, Jaromír Galetka, Jaroslav Frýželka, František Štalmach st., Josef Sochora, František Baránek, Jaroslav Slezák, Jan Starůstka.
Zpěváci do sboru přicházeli a zase odcházeli. Někteří odešli na věčnost a někteří pro pokročilý věk, jiní z osobních důvodů a někteří prostě nevydrželi. Všem patří jejich upřímné poděkování.
Do roku 1981 se zpívalo dle zažitého scénáře. Zpěv nacvičil otec Oldřich, varhaník na kůru dal pokyn hlavou a zpívalo se. V tomto roce dirigoval v kostele poprvé pan Petr Sochora a své první Vánoce doprovázela sbor na varhany Marie Černá. V tomto složení proběhly i Vánoce v roce 1982.
V roce 1983 byl otcem Vinklárkem pozván k řízení a dirigování sboru pan profesor Stanislav Brunclík ze Želechovic, který byl výborný houslista a měl dlouholetou zkušenost s vedením pěveckého souboru "Hlahol" ve Slušovicích. Pan Brunclík vedl a dirigoval sbor dlouhých deset let od roku 1983 do roku 1993. Spolu s ním doprovázeli zpěv jeho syn Pavel na první housle a rodina pana Antonína Klemše z Březové. Jeho syn Petr hrál druhé housle, syn Antonín a pan Klemš hráli housle třetí - odrážky.
Mezi těmito léty 1983 -1993 se u otce Oldřicha učilo na různé nástroje několik dětí. Vzpomeňme těch, kteří vydrželi. V roce 1985 to byla Maruška Pastorčáková, která již v roce 1987 hrávala samostatně při bohoslužbách až do roku 1999, kdy se odstěhovala do Vizovic. Dalším vytrvalcem byl a stále je Pavel Sochora, který začínal v roce 1992. Za pouhé dva roky již také samostatně hrával při bohoslužbách a střídal se s Marií Pastorčákovou.
V roce 1984 přebrala Marie Černá veškeré povinnosti varhanické od nemocného Antonína Tomšů st. a stala se regenschori pro náš kostel. Kromě roku 1997,98 a 99, kdy zpívala ve sboru, doprovázela svým hraním Vánoční bohoslužby.
V roce 1994 - 1996 byl přizván k dirigování sboru pan Drábek ze Slušovic. Doprovod při vánočních zpěvech vedl pan Brunclík a rodina Klemšova.

Den 4. 11. 1996 je zapsán v paměti farníků odchodem vzácného člověka, důstojného pána P. Oldřicha Vinklárka na věčnost. Jeho přítomnost je stále vidět na každém kroku.

Vánoce roku 1997 byly zase něčím nové. S panem Drábkem přišla i jeho manželka. Ta nás učila zpěv a dirigovala a pan Drábek dělal doprovod na varhany až do roku 1999.
V roce 1999 začíná varhanice paní Marie Černá-Poláchová cvičit zpěv se skupinkou dětí. Zkoušky jsou v kostele a na faře. Zpívá se za doprovodu varhan a kytary. Děti zpívají dodnes.

Nové milénium a Vánoce roku 2000 byly opět mimořádné. Cvičení zpěvu a dirigování se ujímá paní Marie Poláchová, doprovodu na varhany pak Pavel Sochora, oba odchovanci otce Vinklárka. Zkoušky probíhají v kostele a na faře. Složení sboru se mírně mění, ale dirigent a varhaník zůstávají až do dnešních dnů. Tohoto roku jsme poprvé v dějinách sboru nacvičili Českou mši Vánoční od Jakuba Jana Ryby, což je pro vesnický sbor opravdu tvrdý oříšek, ale dle ohlasů posluchačů jsme se ho zhostili velmi dobře, nemalou měrou díky profesionálnímu vedení a dlouholetých zkušeností paní Marie Poláchové.

Dnešní složení sboru /2015/:

První ženský hlas - soprán: Zdena Kalendová, Pavla Jandeková, Dana Straková, Marie Hnilicová, Hana Hnilicová, Lucie Poláchová, Barbora Kozubíková, Alžběta Sochorová, Marie Ponížilová

Druhý ženský hlas - alt: Marie Pastorčáková, Olga Kozubíkova, Martina Pešáková, Terezie Gilgová

První mužský hlas - tenor: Stanislav Pastorčák, Vlastimil Pešák, Antonín Joch, Jiří Kalenda, Petr Ponížil

Druhý mužský hlas - bas: Michal Tomšů, Antonín Tomšů, Jiří Tomšů

Varhaník: Pavel Sochora

Dirigentka a vedoucí sboru: paní Marie Poláchová

Smíšený chrámový sbor Bratřejov zpívá pro chválu a slávu Boží a pro radost a potěšení všem lidem dobré vůle.

Zapsal : Antonín Tomšů