obec Bratřejov
             

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBECNÍ KNIHOVNY BRATŘEJOVKNIHOVNY JSOU NEJEN MÍSTEM, KDE SI LZE PŮJČIT KNIHU NEBO ČASOPIS, ALE I STŘEDISKEM INFORMACÍ.


počítadlo.abz.cz

PŮJČOVNÍ DOBA:  středa 16.00 - 19.00 hodin

veřejný internet

PROVOZNÍ DOBA VEŘEJNÉHO INTERNETU:  v půjčovní době (mimo tuto dobu po domluvě s knihovníkem)

KDE KNIHOVNU NAJDETE:  budova obecního úřadu ,  I.patro,  Bratřejov čp. 226,  Zlínský kraj,  Česká republika,  mapa

KNIHOVNÍK:  Vlastimil Pešák

E-MAIL: knihovna.bratrejov@centrum.cz

SLUŽBY ČTENÁŘŮM:  půjčování knih a časopisů,  veřejný internet, skenováni a tisk dokumentů,  prezenční výpůjčky sbírek zákonů,

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA:  možnost zapůjčení knih z jiné knihovny. Informace u knihovníka.

KATALOG:   Katalog fondu knihovny Bratřejov   (funkční on-line katalog knih v knihovně)

Obecní knihovně v Bratřejově poskytuje regionální knihovnické služby (metodická a konzultační činnost, aktualizace a revize
knihovního fondu, nákup a zpracování knih) Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice a to na základě smlouvy:
"Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí", která byla uzavřena mezi Krajskou knihovnou
Františka Bartoše Zlín a městem Vizovice.

STATISTICKÉ ÚDAJE:

ROK   čtenáři dospělí čtenáři mládež  návštěvníci  výpůjček celkem beletrie pro dospělé naučná pro dospělé beletrie pro mládež naučná pro mládež z toho časopisů   internet   návštěvnost webových stránek
2007 35 19 723 1508 632 435 201 240 404 421 -
2008 34 17 536 1893 653 734 220 286 745 210 -
2009 38 12 603 2252 732 193 263 89 973 145 1060
2010 40 15 540 2034 608 202 289 33 902 126 1854
2011 37 15 538 1584 519 129 282 32 622 98 1540
2012 45 12 712 2047 753 214 274 89 715 117 1206
2013 39 9 574 1461 654 203 111 15 578 110 1082
2014 34 8 506 1607 678 229 209 52 439 100 1264
2015 37 12 533 1603 696 238 189 31 449 140 2272
2016 37 11 521 1686 668 168 186 17 645 113 2205
2017 37 6 977 3147 934 216 228 21 543 123 1785
2018 27 8 3923 3299 958 199 318 13 484 89 2543

           Od roku 2009 se časopisy nezapočítávají do naučné literatury.
           Od roku 2017 se do návštěvníků započítává i virtuální navštěva on-line katalogu.

DOKUMENTY:

FOTOGALERIE:

obecní úřad knihovna1 knihovna2
knihovna3 knihovna4 knihovna5
knihovna6 internet z výstavy o houbách


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - VZKAZY:  zde můžete napsat své vzkazy

VÝMĚNNÉ SOUBORY: v knihovně je k vypůjčení zimní výměnný soubor (knihy VS - speciál), seznam   zde        NEJNOVĚJŠÍ
                                           v knihovně je k vypůjčení podzimní výměnný soubor (knihy VS - modré), seznam   zde        NOVÝ
                                           v knihovně je k vypůjčení jarní výměnný soubor (knihy VS - černobílé), seznam  zde

CHRÁMOVÝ SBOR BRATŘEJOV:    videa, fotky, odkazy

Obecní občasník

OBECNÍ OBČASNÍK:    informační zpravodaj Obecního úřadu Bratřejov

ČASOPIS STUDÁNKA:    bratřejovský farní měsíčníkFOTOGALERIE Z AKCE:    Žalmuzie - křest knihy básníka Jiřího Pejly v Krajské knihovně Františka Bartoše
                                                 Almanach Terasa - křest almanachu zlínské poezie v Krajské knihovně Františka Bartoše
                                                 Výstava umu a řemesel - pletení pomlázky s knihovníkem

ODKAZY:   

  • Okuma-kolena 2019

  • NAPIŠTE:   Napište na e-mail knihovny nebo do návštěvní knihy , co se vám na webových stránkách líbí i nelíbí, co tam chcete najít nebo změnit.

    vlastin © 2007 Obecní knihovna Bratřejov                                                                                                          aktualizace 21.6. 2019